VPR: izglītības un ceļu finansēšanas politikai jāstiprina reģionu attīstība

Pilseta24.lv
Pilseta24.lv

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) atgādina, ka izglītības un ceļu nozaru sakārtošana ir ļoti būtiska aktivitātes saglabāšanai reģionos, pilsētas informācijas portālu tīklu Pilseta24.lv informē VPR administrācijas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Guna Kalniņa-Priede.

Pēc dalības Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27.kongresā, reģiona pašvaldību vadītājiem ir pamatotas bažas par atbilstošas finansēšanas struktūras nodrošināšanu, jo šī brīža pieeja rada draudus reģionu attīstībai un pieejamības nostiprināšanai.

"Nav noslēpums, ka izglītības jautājums ir viena no šī brīža dienaskārtības prioritātēm. Ir apsolīti daudzi uzlabojumi, taču tiem nevajadzētu notikt nepārdomāti. Pedagogu algu reformas rezultātā ir radīts papildus slogs pašvaldībām, taču atbilstošākā rīcība ir valsts finansējums visu pedagogu algām un pašvaldību profesionālās izglītības programmām," min Kalniņa-Priede.

Pārveidojot izglītības finansēšanas sistēmu ar plašāku atbildības klāstu pašvaldībām, neizbēgami tiek riskēts ar izglītības kvalitātes noslāņošanos, jo dažādām pašvaldībām ir dažādas iespējas nodrošināt papildus līdzekļus.

Tāpat VPR uzsver, ka šādā veidā var ciest arī citas pašvaldību funkcijas. Līdz ar to, lai visā valstī būtu līdzvērtīga pieeja kvalitatīvai izglītībai, ir jānodrošina, ka pašvaldības izglītības jautājumos nav spiestas paaugstināt savas izmaksas un ka valsts šo starpību nosedzas.

Arī ceļu jautājums Latvijā vienmēr ir aktualitāšu saraksta augšgalā. Īpaši Vidzemē, kur ir garākais autoceļu tīkls. Šobrīd likums paredz, ka nacionālais finansējums ceļiem ir ne mazāk kā 80% apmērā no akcīzes nodokļa ieņēmumiem, taču likuma vispārīgais formulējums par citu likmi krīzēs vai ārkārtas situācijās pēdējos gados ļāvis variēt ar šo likmi, tādējādi ceļu nozare nesaņem tai nepieciešamo finansējumu. Ir būtiski tomēr ievērot iepriekš noteikto un garantēt apsolīto finansējumu ceļiem, īpaši ņemot vērā, ka jau tuvākajos gados gaidāma Eiropas fondu finansējuma samazināšanās visai ceļu nozarei.

"Gan izglītības, gan ceļu kvalitāte reģionos ir tieši saistīta ar šo reģionu ekonomikas izaugsmi un pakalpojumu pieejamību. Aizvadītais LPS kongress demonstrēja, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski ne tikai pašvaldību, bet arī valsts augstāko amatpersonu skatījumā. Tas ļauj cerēt, ka minētās problēmas tiks risinātas ar ciešu reģiona institūciju piesaisti un esošo saistību izpildi," norāda Kalniņa-Priede.