Fiksētais un elastīgais elektrības tarifs – kuru izvēlēties

Elektroenerģijas patērētājiem ir iespēja izvēlēties starp fiksētiem un elastīgiem cenu produktiem, atrodot savai mājsaimniecībai vai uzņēmumam finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Katram no šiem tarifu veidiem ir gan savas priekšrocības, gan riski. Izvērtējot savu individuālo situāciju un vajadzības, kā arī izprotot katru no šiem produktiem, iespējams izdarīt gudrāko izvēli.

Elastīgās cenas produkti – svārstīgi un prasa pielāgošanos
Tiem, kuri izvēlas izmantot elastīgās cenas produktu, elektrības rēķins ir atkarīgs no tā, kāda katru dienu ir elektrības cena biržā, un tā, cik daudz attiecīgajā brīdī elektrība tikusi patērēta. Elektrības cena biržā ir mainīga, tā atkarīga no dažiem faktoriem. Lai no šī tarifa iegūtu maksimālo finansiālo labumu, nepieciešams sekot līdzi tam, kāda ir elektrības cena biržā, un pielāgot savu patēriņu. Brīdī, kad cena ir zemāka, patērēt vairāk. Piemēram, var plānot, kurā brīdī veikt apjomīgākus saimnieciskos darbus un palielināt elektrības patēriņu. 

Ja izvēlas elastīgo tarifu un rēķinu nosaka elektrības cena biržā, bet vispār netiek sekots tam, kāda ir šī cena un plānots atbilstošs patēriņš, var gadīties, ka galu galā cerētā ietaupījuma vietā tiek iegūts vēl lielāks rēķins. Tāpēc pirms izvēlas pirkt elektrību par biržas cenām, jāpārliecinās, ka šis pakalpojums atbilst patērētāja vajadzībām. Elastīgais tarifs ir piemērots tiem, kuri:
• gatavi sekot elektrības cenas izmaiņām biržā;
• var pielāgot savu darbību tā, lai izmantotu vairāk elektrības tad, kad tā ir lētāka.
• gatavi riskēt, lai iegūtu iespējami labāko cenu par elektroenerģiju;
• gatavi neprognozējami lielam elektrības rēķinam katru mēnesi.

Fiksētās cenas produkti – stabili un paredzami rēķini
Izvēloties no sava tirgotāja fiksēto tarifu, elektroenerģijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar līgumā norādīto fiksēto likmi un nav atkarīga no tirgus cenas svārstībām. Tas ļauj patērētājam paredzēt savu elektrības rēķinu lielumu un plānot finanses ilgākā termiņā uz priekšu. Tas ļauj izvairīties no nevēlamiem finanšu riskiem un iegūt stabilitāti. Fiksētās cenas produkts piemērots tiem elektrības patērētājiem, kuri:
• vēlas stabilus un paredzamus elektrības rēķinus;
• nevēlas sekot līdzi, kāda ir elektrības cena biržā;
• nevar pielāgot elektrības lietošanas paradumus, pārceļot patēriņu uz "lētākajām" stundām;
• vēlas līgumu ar fiksētu termiņu.

Kā vēl iespējams samazināt elektrības rēķinu
Pielāgojot savam patēriņam un vajadzībām tarifa veidu, iespējams panākt pozitīvas izmaiņas elektrības rēķina apmērā, bet tas nebūt nav vienīgais veids, kā var panākt rēķina samazināšanos. Tāpēc atgādinām par citiem veidiem un paradumiem, ko varat ieviest savā mājsaimniecībā vai uzņēmumā.

• Ieviest elektrības taupības pasākumus
Elektrības rēķinā tikai aptuveni trešo daļu summas veido reālais elektrības patēriņš, tomēr arī tā ir būtiska izmaksu daļa, kuru var ietekmēt, izvērtējot un uzlabojot elektrības lietošanas paradumus. Kā patērēt elektrību mazāk? Lūk, idejas! Vienmēr atslēdziet ierīces no elektrotīkla un neatstājiet tās gaidīšanas režīmā. Iegādājoties elektroierīces, pievērsiet uzmanību energotaupības klasei un izvēlieties ekonomiskāko ierīci.  Uzlabojiet ēkas energoefektivitāti, lai samazinātu apsildei izmantotos resursus. Tāpat ikdienā arī vēlams maksimāli izmantot saules gaismu un siltumu, samazinot elektrības patēriņu.

• Pielāgot pieslēguma jaudu reālajam patēriņam
Ieteicams arī pārliecināties, ka elektrības pieslēguma jauda atbilst reālajam patēriņam. Jo lielāka pieslēguma jauda tiek nodrošināta, jo lielāka ir fiksētā maksa par šo pieslēgumu. Ja tas netiek izmantots un nemaz nav vajadzīgs, nauda tiek maksāta lieki. Salāgojot pieslēguma jaudu ar reālajām vajadzībām, iespējams samazināt rēķinu.

• Izvēlēties sev izdevīgāko elektrības tirgotāju
Brīvā tirgus priekšrocība ir tā, ka katram elektrības patērētājam ir iespēja izvēlēties tirgotāju, no kura pirkt šo pakalpojumu. Iepazīstoties ar tirgotāju piedāvājumiem, var izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko risinājumu. Ja jūs neapmierina šī brīža pakalpojums, noteikti varat iepazīties ar citu tirgotāju piedāvājumiem un slēgt līgumu ar to, kurš ir izdevīgāks un atbilst jūsu vajadzībām. 

• Apsvērt iespēju izmantot saules enerģiju
Gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības var izmantot arī saules enerģiju, tādējādi palielinot neatkarību no kopējā energotīkla un samazinot izmaksas par elektroenerģiju. To, cik saules paneļu izmantošana būtu ekonomiski pamatota tieši jūsu īpašumā, varat uzzināt, konsultējoties ar tirgotājiem, kuru pakalpojumu klāstā ir arī saules enerģija.