Alūksnes novadā plāno veikt vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu

Aluksne24.lv
Aluksne24.lv

Alūksnes novada dome plāno veikt novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Lai to veiktu, dome atbalstījusi plānotā projekta sagatavošanu.

Projekts paredz trīs galvenās aktivitātes - Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanu - iekštelpu remontdarbus (ergonomiskas vides izveidi), sporta laukuma atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas infrastruktūras atjaunošanu - iekštelpu un inženiertīklu atjaunošanu/pārbūvi (ergonomiskas vides izveidi), sporta laukuma atjaunošanu, metodiskā centra izveidi, pārejas starp korpusiem izbūvi, 10. līdz 12.klašu korpusa fasādes atjaunošanu un avārijas izejas izbūvi, internāta atjaunošanu un mācību telpu aprīkojuma, tostarp IT tehnoloģiju, iegādi.

Projekta pieteikumu iesniegs darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" finansējuma saņemšanai.

Pagaidām cita informācija nav zināma, jo vēl tiks veikta projekta sagatavošana.