Par Alūksni

Par Alūksni

Latvijas Ziemeļaustrumos, Alūksnes augstienē, Alūksnes ezera krastā atrodas maza pilsēta. Tā vienmēr ir bijusi īpaša - te ir sākums latviešu skolām, te tulkota Bībele, te uzaugusi Krievijas ķeizariene, te krustojas lielie ceļi ar kaimiņu igauņu un krievu tautām. Paugurainā reljefa dēļ Alūksne ir visaugstāk novietotā pilsēta Latvijā. Sirmā senatnē šo apvidu apdzīvoja somu un igauņu (līvu) ciltis, bet 8.-12. gs. – latgaļu ciltis, tādēļ pastāv uzskats, ka pilsētas nosaukums cēlies no latgaļu cilmes vārda Olūksne, kas nozīmē avotaina vieta mežā.

Alūksnē dzīvo 8 600 iedzīvotāji. Galvenie uzņēmējdarbības virzieni pilsētā ir tirdzniecība, saimnieciskā darbība un pakalpojumu sniegšana. Zaļu mežu, lauku un pļavu ielokā, ezera ūdeņu atspulgos, vasarās ziedu, bet ziemās sniega kupenās iegrimusi, ikvienu sveicinās Alūksne.

Alūksnes novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Alūksnes novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti