Par pilsētu

Alūksnes pilsēta

Alūksnes pilsēta

Tempļa kalns atrodas skaistā Alūksnes ezera dienvidrietumu krastā uz Tempļa kalna pussalas. Tas ir sens latgaļu pilskalns un senpilsētas vieta. Viena no leģendām vēstī, ka Ziemeļu kara laikā krievu kareivji ar cepurēm sanesuši uzbērumu, lai varētu labāk apšaudīt Alūksnes pili Pilssalā. 1807. gadā kalna virsotnē Alūksnes barons fon Fītinghofs lika uzcelt granīta rotondu – Slavas templi par godu Ziemeļu kara notikumiem Alūksnē un abu karojošo pušu vadoņiem – krievu karavadonim grāfam Šeremetjevam un zviedru armijas kapteinim Vulfam. Tempļa kalns ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. 1937. gadā pilsētas tūrisma un labierīcības komiteja uzsāka tūrisma objektu celtniecību Tempļa kalnā. Viens no tiem bija betona – koka gaisa tilts, kam tika dots Saules tilta vārds. 1995. gadā veikta tilta rekonstrukcija.

Adrese: Alūksne
GPS koordinātes: 57.432372, 27.059622

Glika ozoli. Vācu mācītājs Ernsts Gliks, dzīvodams Alūksnē, paveicis vienu no sava mūža nozīmīgākajiem darbiem – latviešu valodā iztulkojis Bībeli, 1685. gadā pabeigts Jaunās Derības, bet 1689. gadā Vecās Derības tulkojums. Par piemiņu paveiktajam darbam joprojām zaļo Ernsta Glika stādītie ozoli mācītājmuižas parkā.

Adrese: Pils iela 15, Alūksne
GPS koordinātes: 57.426921, 27.041369

Bībeles muzejs. Pie Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas izveidotais muzejs ir cieņas apliecinājums garīdzniekam Ernstam Glikam un Bībelei. Muzejs iesvētīts 1990. gada 18. novembrī, darbu uzsācis 1991. gada 21. janvārī. Muzejā aplūkojamas Bībeles, sprediķu grāmatas, dziesmu grāmatas, lūgšanu grāmatas, kā arī citi krājumi un Bībeļu izdevumi dažādu tautu valodās. Apjoma ziņā lielākais un iespaidīgākais eksponāts muzejā ir Glika Bībeles pirmizdevums.

Adrese: Pils iela 25A, Alūksne
Tālrunis: 643 2316, 25627589
E-pasts: bibeles.muzejs@inbox.lv
GPS koordinātes: 57.424479, 27.047584

Alūksnes Jaunā pils celta Tjūdoru neogotikas stilā no 1860. līdz 1864. gadam pēc barona Aleksandra fon Fītinghofa pasūtījuma. Alūksnes Jaunā pils ir viens no ievērojamākajiem vēlās Tjūdoru neogotikas arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Fītinghofu dzimtai pils piederēja līdz pat 1920. gada agrārajai reformai. Šobrīd pilī atrodas Alūksnes muzejs un Dabas muzejs. Alūksnes Jaunās pils parka veidošana uzsākta 18. gs. otrajā pusē. 19. gs. sākumā atbilstoši tā laika jaunākajai modei parku pārveidoja angļu stilā. Tika izveidots skaistākais parks Vidzemē un viens no ievērojamākajiem dendrārijiem Baltijā. Parks ir īpašs ar tā arhitektoniskajām celtnēm un tajā var apskatīt arī 21. gs. mākslas darbus, kas tapuši 2001. gada vasarā Akmens tēlniecības simpozijā Zvārtavā.

Adrese: Pils iela 74, Alūksne
Tālrunis: 643 81321, 25665538
E-pasts: muzejs@aluksne.lv
Mājas lapa: www.aluksnespils.lv
GPS koordinātes: 57.423083, 27.054523

Dabas muzejs "Vides labirints" ir sabiedrībai pieejams integrēts vides informācijas centrs, kurā apvienotas četras struktūrdaļas: Vides informācijas kiosks, Vides bibliotēka, Dabas muzejs un Vides interpretāciju serviss. Ejot cauri Vides labirintiem, iepazīsi putnu dziesmas, zemes dzīles un pasaules ūdeņu pieskāriena elpu un nobeigumā nonāksi pie pasaules brīnumiem.

Adrese: Pils iela 74, Alūksne
Tālrunis: 28624196, 29483675
Mājas lapa: www.aluksne.lv/videslabirints
E-pasts: aldis.verners@inbox.lv
GPS koordinātes: 57.423083, 27.054523

Livonijas ordeņa pilsdrupas. 1342. gadā Pilssalā Livonijas ordenis pabeidza mūra pils celtniecību. Pili iesvētīja Marijas pasludināšanas dienā, tāpēc šī vieta ieguva sev jaunu nosaukumu Marienburga. Gadsimtu laikā mainījušies pils valdnieki - tā piederējusi gan krieviem, gan zviedriem, gan poļiem. Alūksnieši joprojām piemin Alūksnes meiteni Mariju, kura it kā iemūrēta vienā no pils sienām, tāpēc salu dēvē gan par Pilssalu, gan Marijas salu.

Adrese: Pilssala, Alūksne
GPS koordinātes: 57.429178, 27.051725