VARAM: Proporcionalitātes principa neievērošana domes komiteju darbā konstatēta 14 pašvaldībās

Rīga, 30.nov., LETA. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šobrīd izskata 14 gadījumus, kuros konstatēts, ka pašvaldības neievēro proporcionalitātes principu, veidojot domes pastāvīgās komitejas, aģentūrai LETA apstiprināja VARAM pārstāve Laura Jansone.

Pašlaik sūdzības šajā jautājumā ir saņemtas par Jūrmalas, Daugavpils, Baldones, Lielvārdes, Balvu, Viļānu, Carnikavas, Salaspils, Saulkrastu, Ozolnieku, Inčukalna, Ogres, Alūksnes un Ķekavas novada domes pašvaldībām.

Šo jautājumu risināšanai tiek īstenotas vairākas darbības. "Pirmkārt, pašvaldībai tiek nosūtīta vēstule, kurā tiek norādīts, ka VARAM ir saņēmis sūdzību par proporcionalitātes principa neievērošanu, veidojot konkrētās pašvaldības domes pastāvīgās komitejas, un tiek lūgts novērst minēto likumpārkāpumu. Tālākās ministrijas rīcības attiecībā uz konkrēto pašvaldību ir atkarīgas no pašvaldības lēmuma saņemot ministrijas vēstuli," skaidroja Jansone.

Ministrijas pārstāve norādīja, ka šos 14 gadījumus nosacīti var iedalīt četrās lielās grupās. Pirmkārt, ir pašvaldības, kuras saprot likuma pārkāpumu un pieņem lēmumus, lai to novērstu. Daļa pašvaldību jau šo jautājumu ir sakārtojušas un starp institūcijām vairs nav domstarpību par likuma ievērošanu. "Piemēram, Daugavpils pilsētas dome, saņemot VARAM vēstuli, atbildēja, ka novērsīs nelikumības un ir to īstenojusi," sacīja Jansone.

Otrkārt, ir pašvaldības, kuras saprot likuma pārkāpumu un konsultējas ar VARAM par pareizo ceļu likumpārkāpuma novēršanai. Šādos gadījumos turpinās sarakste par pareizāko veidu un skaitlisko sastāvu katrā komitejā, lai nodrošinātu no politiskajām partijām un vēlētāju apvienībām ievēlēto deputātu proporcionālu pārstāvniecību komitejās.

Šāds scenārijs īstenots saistībā ar Jūrmalas domes darbību. Sākotnēji, saņemot VARAM vēstuli, dome atbildēja, ka nepiekrīt ministrijas viedoklim. Pēc ministra rīkojuma izdošanas dome komiteju sastāvus tomēr mainīja.

Treškārt, ir pašvaldības, kas nepiekrīt, ka ir pārkāpušas likumu, bet pēc VARAM norādījuma par proporcionalitātes neievērošanu komitejās to sastāvu ir izmainījušas un proporcionalitāte iespēju robežās ir sasniegta. Ceturtkārt, ir pašvaldības, kuras atteikušās pildīt VARAM norādījumus par likuma ievērošanas nepieciešamību. "Šajos gadījumos vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izdod argumentētu rīkojumu, lai apturētu domes lēmumu veidot komitejas," situāciju skaidroja Jansone.

Ņemot vērā to, ka iesniegumi par šī likuma panta neievērošanu pašvaldībās ministrijā tiek saņemti dažādos laikos, un to, ka katra pašvaldība uz ministrijas vēstuli atbild dažādos laikos un pauž dažāda rakstura jautājumus, tad darbs ar katras pašvaldības konkrēto situāciju esot atšķirīgs.

Relatīvi vienkārši esot pieņemt lēmumus gadījumos, kad pašvaldība informē, ka uzskata, ka likumu nav pārkāpusi un vērsīsies Satversmes tiesā. Pārstāve skaidro, ka tādos gadījumos, lai aizsargātu konkrētās pašvaldības iedzīvotājus un nodrošinātu likuma ievērošanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs nekavējoties izdod argumentētu rīkojumu par domes lēmuma par komiteju izveidi atcelšanu.

Piemēram, Salaspils novada dome, saņemot VARAM vēstuli par proporcionalitātes principa ievērošanas nepieciešamību, atbildēja, ka nepiekrīt ministrijas viedoklim, uzskata to par nelikumīgu un vērsīsies Satversmes tiesā. "Šajā gadījumā likumības nodrošināšanai ministram bija jāizdod rīkojums, kas atceļ domes lēmumu veidot komitejas," norādīja ministrijas pārstāve.

Viņa piebilda, ka atsevišķos gadījumos tīri matemātiski nemaz nav iespējama sadalīšana proporcijās, kā tas esot Ķekavas novadā.

Pašlaik tiek gatavoti vairāki vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumi par vairākām pašvaldībām, kā arī tiek gaidītas arī atbildes no vēl vairākām pašvaldībām, kurām ir nosūtītas vēstules par proporcionalitātes principa ievērošanu.