Sumināta J.Čakstes stipendiāte no Alūksnes novada

Foto: Agita Gabranova
Foto: Agita Gabranova

Tradicionāli 14.septembrī Jāņa Čakstes dzimtajās mājās "Auči" tika atzīmēta pirmā valstvīra jubileja, kur vārdiskās stipendijas apliecību ieguva Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studente Madara Keiva, kura dzimusi Alūksnes novadā.

Kā pilsētas informācijas portāls Aluksne24.lv uzzināja LLU, šogad J.Čakstes stipendiju konkursam bija pieteikušās divas pretendentes ar izstrādātiem pētnieciskajiem darbiem par tēmu "Mūsu augstskola dos mums demokrātiski audzinātus darbiniekus, kas paliek ar tautu dzīvā sakarā" (J.Čakste)".

Ņemot vērā stipendijas piešķiršanas kritērijus, godu kļūt par J.Čakstes stipendiāti 2014./2015.studiju gadā komisija piešķīra Lauku inženieru fakultātes studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" otrā kursa studentei Keivai. Vārdiskās stipendijas apliecību jauniete saņēma J.Čakstes dzimtas mājās "Auči", kur norisinājās arī svinīga ceremonija par godu bijušā valstvīra 155 gadu jubilejai.

Prezidenta mazmazmeita Kristīne Čakste pauž gandarījumu par jauniešu patieso vēlmi iedziļināties J.Čakstes dzīves gaitās un uzskatos: "Demokrātija sākas starp atsevišķiem cilvēkiem un tiek nodota no rokas rokā. Tā prasa būt uzmanīgiem kā pret sevi, tā pret saviem līdzcilvēkiem. Stipendija piešķir augstu vērtību šīs idejas nodošanai no paaudzes paaudzē, kur stipendiāti, kļuvuši "mazie vēstnieki", pauž J.Čakstes nostāju pret darbu un pret sabiedrību tālākos apvāršņos."

Stipendiāte Keiva uzskata, ka mūsdienās katram cilvēkam, kas vēlas konkurēt darba tirgū, viena no lielākajām nepieciešamībām ir augstākā izglītība, un universitāte ir vide, kur tiek sniegta iedvesma arī sevis pilnveidošanā: "Augstskola mums māca mīlēt sevi un valsti, tā sniedz iedvesmu pievērsties kā studiju darbam, tā sabiedriskajām aktivitātēm ārpus rutīniskās ikdienas. Jaunieši bieži vien nenovērtē sniegtās iespējas, un palaiž savu izdevību vējā. Es aicinu katru studentu nenovērsties no saviem sapņiem, pievērsties darbam ar patiku un, galvenais, saņemties un mēģināt uzsākt ko jaunu!"

Alūksnes novadā dzimusī jauniete iesaistījusies arī sava dzimtā novada un pagasta attīstības veicināšanā un sabiedriskās dzīves veidošanā – organizējusi dažādus pasākumus, rakstījusi pieteikumus projektu konkursiem un piedalījusies citās vietējās aktivitātēs. Jauniete darbojas arī starptautiskajā jauniešu pašizaugsmes programmā "Award", kurā ieguvusi zelta un sudraba apbalvojumus, kā arī beigusi kursus, lai varētu kļūt par jauno "Award" vadītāju.

J.Čakstes stipendija dibināta 2009.gada 16.oktobrī un tās mecenāte ir pirmā valstvīra mazmeita Anna Justīne Čakste-Rollinsa. Stipendijai var pretendēt sekmīgs pilna laika vai maģistra studiju studējošais, kurš ir uzrakstījis pētniecisko darbu par kādu no LLU Atīstības fonda un muzeja "Auči" izsludinātajām tēmām vai arī paša personīgi izraudzīto tematu.