Pēta Alūksnes ezeru   

Foto no video
Foto no video

Alūksnes ezers ir viens no tīrākajiem Latvijā.

To secinājuši Vides risinājumu institūta speciālisti, kuri pašlaik pēta Alūksnes ezeru.

Ezers ir bagāts zivīm, turklāt ekoloģiski tīrs, un arī šovasar ievāktie dati palīdzēs šo kvalitāti saglabāt.

Plašāk skatieties Vidzemes TV sagatavotajā sižetā.