ES struktūrfondi var būt pieejami arī Jums: 10 soļi līdzfinansējuma saņemšanai

Foto: Shutterstock.com / Mangostar
Foto: Shutterstock.com / Mangostar

Kopš 2004. gada Latvijas uzņēmējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ir pieejams ES fondu finanšu atbalsts. ES struktūrfondi līdzfinansē dažādus projektus, un jaunas subsīdiju iespējas parādās salīdzinoši regulāri. Taču viens no iespējamiem klupšanas akmeņiem ceļā pie projekta apstiprināšanas ir ES fondu prasību un noteikumu līkloči. Kā izstrādāt ilgtspējīgu projektu, kas gūs atbalstu? Kādu līdzfinansējumu ES struktūrfondi piedāvā pašlaik, un kas var uz to pretendēt? Lasiet tālāk un uzziniet atbildes uz šiem jautājumiem!

No idejas līdz realizācijai: kā notiek ES fondu apguve?
Starpnieks starp atbalsta pretendentu un ES struktūrfondiem ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Lauku atbalsta dienests (LAD) – tieši uz šo iestādi tiek sūtīti projektu pieteikumi. Neatkarīgi no tā, kāda ir Jūsu darbības nozare un projekta mērķis, sadarbība ar ES struktūrfondiem notiek pēc vienotas shēmas. Tā sastāv no 10 posmiem:
ideja – ES struktūrfondi piešķir līdzfinansējumu konkrētām iecerēm, piemēram, iekārtu iegādei, ceļu remontam, preču ražošanai utt. Idejām jābūt ilgtspējīgām un tām jāveicina sabiedrības labklājība un valsts ekonomikas izaugsme;
vadlīniju izpēte – pirms ķerties klāt projekta izstrādāšanai, jānoskaidro, kādi ir subsīdiju saņemšanas nosacījumi, un kādi projekti var pretendēt uz līdzfinansējumu;
atbilstība – ES struktūrfondi parasti piedāvā vairākas atbalsta programmas, un dažkārt to saņēmēju loks ir ierobežots, piemēram, līdzfinansējums pieejams tikai uzņēmumiem no noteikta reģiona;
projekta atlases izsludināšana – par atklāto iesniegumu atlasi tiek paziņots publiski. Lai nepalaistu garām jaunas iespējas un nenokavētu termiņus, ieteicams sekot līdzi publikācijām valsts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī CFLA un LAD mājaslapā;
• projekta novērtēšana – iepazīstoties ar atbalsta nosacījumiem, jānovērtē sava atbilstība šīm prasībām un uzņēmuma spēja ievērot līdzfinansējuma noteikumus, piemēram, investēt projektā arī savus līdzekļus;
• projekta iesnieguma sagatavošana – iesniegums jāsagatavo atbilstoši ES struktūrfondu noteikumiem. Tiek pieņemti gan elektroniskie, gan drukātie iesniegumi;
• atbilde – lēmums par projekta pieņemšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 1–3 mēnešu laikā. Atsevišķos gadījumos projektam var būt nepieciešami precizējumi, tāpēc projekts tiek pieņemts ar nosacījumiem, kas jāizpilda noteiktajā termiņā;
 līguma slēgšana – projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai ar viņu tiek noslēgts līgums, un projekta realizācija var sākties;
 izvērtēšana – projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējam jāpārbauda, cik adekvāti tiek izpildīti projekta mērķi un vai viss notiek saskaņā ar līdzfinansējuma saņemšanas noteikumiem;
• atskaites – pēc projekta pabeigšanas atbalsta saņēmējam jāsagatavo atskaite par projekta realizāciju un ES struktūrfondu apguvi.

Pieteikšanās ES atbalstam un projektu īstenošana ir laikietilpīgs process, taču rezultāts ir pūļu vērts. Uzziniet raksta turpinājumā, kādu finanšu atbalstu ES struktūrfondi piedāvā šobrīd!


Kohēzijas fonda atbalsts ekoloģiskai atkritumu apsaimniekošanai
Kohēzijas fonda (KF) ietvaros līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas vērsti uz efektīvu, ekoloģisku un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ērtāku infrastruktūru un pilsētvides atdzīvināšanu. Pašlaik KF finansiāls atbalsts tiek piešķirts bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei:
• projektu iesniegšanas termiņš – 14.12.2017.;
• projektu vērtēšanas periods – no 15.12.2017. līdz 14.03.2018.;
• projektu mērķi – atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija.

Kopējais KF līdzfinansējums bioloģisko atkritumu biznesam ir 15 641 500 EUR, savukārt nacionālā finansējuma apjomam jābūt vismaz 2 760 265 EUR. Ja arī Jums ir idejas, kā efektīvāk un videi draudzīgāk apsaimniekot atkritumus, izmantojiet iespēju pieteikt savu projektu. Līdzfinansējums ir pieejams gan kapitālsabiedrībām, gan pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem. 

Līdzfinansējums kopīgiem Latvijas-Igaunijas projektiem 
Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) atbalsts pašlaik ir pieejams maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Latvijas un Igaunijas, kas vēlas īstenot kopīgu projektu un radīt jaunas vai attīstīt esošās preces un pakalpojumus. Ja šis piedāvājums Jums liekas saistošs, ņemiet vērā, ka:
• projektu iesniegšanas termiņš ir 14.12.2017.;
• projektā var piedalīties MVU no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem;
• projektā jāpiedalās vienam Latvijas un vienam Igaunijas MVU;
• maksimālais ERAF līdzfinansējums, kas var tikt piešķirts vienam projektam šajā programmā, ir 500 000 EUR. 

Pārrobežu sadarbības programmas tika radītas ar mērķi veicināt pārnacionālus biznesa tīklus un radīt jaunas, kopīgas preces un pakalpojumus. Programmas ietvaros atbalstu jau ir guvuši uzņēmumi visdažādākajās nozarēs, izvērtējiet savas iespējas un nelaidiet garām šo opciju!

Biznesa konsultācija – solis pie pārliecinošas uzvaras
Lai inovatīvas idejas pārtaptu par realitāti, jāiegulda gan laiks, gan citi resursi. Jūs varat optimizēt projekta izstrādāšanu, izmantojot EDO Consult biznesa konsultantu palīdzību. Speciālistu komanda ieteiks, kā pilnveidot Jūsu ideju, lai palielinātu izredzes saņemt ES līdzfinansējumu, un būs kopā ar Jums no projekta izstrādes sākumposma līdz pat gala atskaišu sagatavošanai. Jau daudzi projekti visā Latvijā ir tikuši īstenoti ar EDO Consult palīdzību – vai nav pienācis laiks arī Jūsu ieceri pārveidot par veiksmes stāstu?

Piesakieties pirmajai bezmaksas konsultācijai EDO Consult mājaslapā un noskaidrojiet, kā ES struktūrfondi var palīdzēt attīstīt Jūsu biznesu!