Alūksnē atklāj uzņēmējdarbības atbalsta centru

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Piektdien, 9.oktobrī, Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās Alūksnes uzņēmējdarbības atbalsta centra atklāšanas diskusija "Investīciju nozīme reģionu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai".

Kā pilsētas informācijas portālu Aluksne24.lv informēja Alūksnes novada pašvaldībā, diskusija iesākās ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa uzrunu, kurā priekšsēdētājs izteica gandarījumu par to, ka Alūksnē būs telpas, kur uzņēmējiem pulcēties un organizēt tikšanās un konferences.

Pēc Alūksnes domes priekšsēdētāja savu uzrunu uzņēmējiem teica Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, kurš neslēpa sajūsmu par renovēto Alūksnes Kultūras centra ēku, kurā paredzētas telpas arī uzņēmējdarbības atbalsta centram. Viņš novēlēja Alūksnes novada uzņēmējiem izmantot iespējas, ko sniedz jaunā ēka.

Ar prezentāciju par pašvaldību iespējām reģionu ekonomiskās izaugsmes veicināšanā diskusijā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ministra padomnieks Jānis Eglītis. Savā prezentācijā galveno uzmanību viņš vērsa uz vienu no jaunā plānošanas perioda struktūrfondu finansējuma piesaistes avotiem - specifisko atbalsta mērķi 3.3.1., kurš paredz palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām.

Savā pieredzē ar klātesošajiem dalījās arī Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs. Viņš stāstīja, ka viņa vadītā iestāde galvenokārt nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem dažādos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, kā, piemēram, Eiropas Savienības atbalsta programmu piesaiste. Viņš aicināja Alūksnes novada uzņēmējus aktīvi izmantot iespējas, ko sniedz jaunās telpas, kā arī konsultēties ar pašvaldības uzņēmējdarbības speciālisti jautājumos par pašvaldības un valsts atbalstu uzņēmējdarbībai.

Diskusijas pirmo daļu ar savu prezentāciju noslēdza Vidzemes plānošanas reģiona  projektu vadītājs un Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera koordinators Kristaps Ročāns, kurš uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus iepazīstināja ar investīciju politiku Vidzemes plānošanas reģionā.

Diskusijas otrajā daļā ar pētījuma "Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā" rezultātiem iepazīstināja Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperts Jānis Hermanis. Viena no galvenajām šī pētījuma atziņām bija, ka darba tirgū turpina sarukt kvalificētu darbinieku skaits

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, savukārt, prezentēja klātesošajiem uzņēmējiem, valsts institūciju un organizāciju pārstāvjiem investīciju piesaistes iespējas Alūksnes novadā.

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Investīciju  projektu departamenta direktora pienākumu izpildītāja Anete Valtere informēja par sadarbības iespējām ar LIAA ārvalstu investīciju piesaistē.

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis aicināja sanākušos uzņēmējus uz sadarbību un stāstīja par LRTK piedāvātajām atbalsta iespējām uzņēmējiem, kā arī par iespējām, kas paveras iestājoties šajā organizācijā.

Ar prezentāciju diskusijā uzstājās arī Latvijas Darba devēju konfederācijas Padomes loceklis Arkādijs Suškins, kurš informēja klātesošos par LDDK darbu uzņēmējdarbību atbalstošas vides veidošanā.

Diskusijas nobeigumā Profesionālās izglītības un karjeras centra "Smiltenes tehnikums" Alsviķu struktūrvienības vadītāja Anita Palma, kura teica paldies uzņēmējiem par sadarbību, organizējot audzēkņiem prakses vietas, kā arī aicināja uz turpmāku sadarbību.

Diskusiju noslēdza uzņēmēju un viesu iepazīšanās ar Uzņēmējdarbības atbalsta centra un Kultūras centra telpām, kā arī sarunām neformālā gaisotnē. Diskusiju vadīja Zaļo tehnoloģiju inkubatora vadītājs Oskars Priede.