Apes novada iedzīvotājus aicina piedalīties Lielajā Talkā

Sigulda24.lv
Sigulda24.lv

Sestdien, 23.aprīlī plkst.9:00 talcinieki aicināti uz kopīgu talku Apes muižas parkā (bijušās slimnīcas teritorijā), pilsētas informācijas portāls Aluksne24.lv uzzināja Apes novada pašvaldībā. 

Apes muižas parku ir projektējis slavenais dārzu un parku arhitekts Valters fon Engelhardts, kurš ir veidojis daudzus parkus Vācijā, Baltijā un Krievijā. Latvijā viņš ir dibinājis pirmo koku skolu Skrīveros un licis pamatus pirmajai eksotisko koku audzētavai (aboretumam) Baltijā. Speciālajā literatūrā minēts, ka Apes parks vēsturiski ir bijis arhitekta piektais skaistākais parks Latvijā.

Talkotājiem aicinām griezties pie Anitas Harju, tālrunis: 29396450.

Savukārt Gaujienas pagastā plānots sakopt Gaujienas vidusskolas, muzeja "Anniņas" un muižas ansambļa parka teritoriju, Gaujienas pagastā atbildīgais par talkas norisi ir Dominiks Grizāns, tālrunis: 29295288.

Trapenes pagastā tiks pilnveidota Trapenes pamatskolas pieguļošā teritorija, gatavojoties skolas jubilejai, Trapenes pagastā atbildīgie par talkas norisi ir Irisa Popoviča, tālrunis 22026034, Antis Maltenieks, tālrunis 29939921.

Virešu pagastā tiek plānots sakopt sporta laukumu un estrādes teritoriju Vidagā, atbildīgais par talkas norisi Virešu pagastā ir Gundars Pihlis, tālrunis 29360499.