Alūksnes pašvaldība Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus ieguldīs divās skolās

Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

Alūksnes novada dome ceturtdien, 17.marta ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu ieguldīt divās Alūksnes novada izglītības iestādēs - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā un Alūksnes novada vidusskolā, pilsētas informācijas portāls Aluksne24.lv uzzināja Alūksnes novada pašvaldībā.

Šogad janvārī izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanu. Tā otrā kārta paredz realizēt projektus skolu mācību vides modernizēšanai reģionālās nozīmes attīstības centros.

Alūksnes novada pašvaldība otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā plāno piedalīties ar projektu "Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". Ministru kabineta noteikumu projekts paredz stratēģiskos priekšatlases kritērijus izglītības iestādēm, kurām var tikt paredzēta atbalsta sniegšana, un Alūksnes novadā šiem kritērijiem atbilst Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes novada vidusskola.

Projektā iecerēts abās minētajās izglītības iestādēs veikt ieguldījumus, kas paredz ergonomiskas mācību vides izveidi (telpu iekārtojums, aprīkojums, apgaismojums), inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un aprīkojuma iegādi, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanu vai izveidi 7. - 9. klašu grupām, sporta infrastruktūras sakārtošanu un aprīkojuma iegādi, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai arī dienesta viesnīcas sakārtošanu un atbalstu reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai.

Precīzāka informācija par to, kādas konkrētas aktivitātes pieejamā finansējuma ietvaros katrā skolā no ES līdzekļiem varēs īstenot, būs skaidra, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs saņēmusi visu iesaistīto pašvaldību domju lēmumus un būs apstiprināti Ministru kabineta noteikumi.