Alūksnē atkārtoti izsludina pieteikšanos daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanai

Rīga, 29.maijs, LETA. Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi atkārtotu pieteikšanos uz daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, informē pašvaldība.

Pieteikumus var iesniegt no 4.jūnija līdz 15.jūnijam.

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai paredz, ka vienam projektam var piešķirt ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 5000 eiro.

Turklāt pašvaldība noteikusi dažādus kritērijus finansējuma saņemšanai. Piemēram, daudzdzīvokļu mājai jābūt privatizētai, tajā jābūt ne mazāk kā četriem dzīvokļiem, dzīvojamās mājas kopējai platībai jābūt lielākai par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.

Vienai personai, izņemot Pašvaldību, nedrīkst piederēt vairāk nekā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir jābūt izveidotai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai u.c.