Afiša

Kultūras pasākumi 2017.gadā Apes novadā

Kultūras pasākumi 2017.gadā Apes novadā
Kultūras pasākumi 2017.gadā Apes novadā
KUR
KAD
Svētdiena, 1. janvāris, 2017 01:00 - 23:55

Janvāris

19.janvārī Valmieras kinostudijas izrāde bērniem "Šreks" Apes tautas namā.

20.janvārī 1991.gada barikāžu atceres pasākums Trapenes kultūras namā.

20.janvārī 1991.gada barikāžu atceres pasākums (koncerts, filma) Gaujienas tautas namā.

28.janvārī Ziemas karnevāls ciemā Apē.

Februāris

4.februārī deju kolektīva "Metenis" sadancis ar draugiem Apes tautas namā.

9.februārī  leļļu teātra "Tims" izrāde bērniem "Skursteņslauķi" Apes tautas namā.

11.februārī mīlestības svētku balle Apes tautas namā.

11.februārī uzvedums "Viena diena ģimenes dzīvē”. Amatierteātris "Vireši", kopā ar amatiermākslas kolektīviem Virešu Saieta namā.

11.februārī sarkanā disko ballīte Virešu Saieta namā.

18.februārī Mīlestības dienai veltīts koncerts Trapenes kultūras namā.

18.februārī atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.

25.februārī vokālo ansambļu skate Apē.

Marts

4.martā koncerts "Par godu sievietēm" Gaujienas tautas namā.

4.martā Virešu Saieta nama VPDK "Vireši" sadancis "Es meitiņa, kā rozīte" Virešu Saieta namā.

4.martā ballīte par godu sievietēm, uzlūdz Jānis Krūmiņš Virešu Saieta namā.

8.martā Sieviešu dienas pārvērtības Apes tautas namā.

8.martā koncerts "Simfonija sievietes skaistumam" Apes tautas namā.

11.martā draudzības koncerts (bērnu un jauniešu deju un ansambļu kolektīvi) Gaujienas tautas namā.

11.martā Sieviešu dienai veltīts koncerts Trapenes kultūras namā.

11.martā atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.

24.martā Alūksne un Apes novadu 3.- 6.klašu deju kolektīvu skate Virešu Saieta namā un Gaujienas tautas namā.

24.martā Valmieras kinostudijas izrāde bērniem "Smurfi 2" Apes tautas namā.

24.martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts brīdis, filma "Melānijas hronika" Apes tautas namā.

25.martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis, izstāde, filma Sibīrijas bērni Gaujienā.

Aprīlis

1.aprīlī humora vakars Gaujienas tautas namā.

6.aprīlī izrāde bērniem "Baltais lācis supervaronis" Apes tautas namā.

7.aprīlī 1.-4.klašu bērnu deju kolektīvu skate Pededzē.

8.aprīlī līnijdeju burziņš Apes tautas namā.

9.aprīlī mazo vokālistu konkurss “Ko tu proti” Apes tautas namā.

12.aprīlī Kornēlijas Apškrūmas 80 gadu Dzimšanas dienas pasākums Virešu Saieta namā.

15.aprīlī Lieldienu koncerts Trapenes kultūras namā.

15.aprīlī atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.

16.aprīlī Lieldienu lustes Vaidavas krastos Apē.

16.aprīlī Lieldienu izdarības Gaujienā.

17.aprīlī Lieldienu maskošanās Virešu Saieta namā.

17.aprīlī mazo vokālistu konkurss "Gaujienas Cālis un Putniņi 2017" Gaujienas tautas namā.

22.aprīlī senioru deju kolektīva "Vīgrieze" 15 gadu jubilejas koncerts Apes tautas namā.

23.aprīlī mazo vokālistu konkurss "Apes novada Cālis 2017" Apes tautas namā.

22.aprīlī koru pavasara koncerts Trapenes kultūras namā.

Maijs

4.maijā Latvijas valsts simtgades svinību visos Apes novados.
Akcija "Apskauj Latviju" pagastos ar kopīgu noslēgumu Apē.

5.maijā senioru pēcpusdiena Virešu Saieta namā.

6.maijā Māmiņdienas koncerts Gaujienas tautas namā.

6.maijā Upju festivāls Apē.

13.maijā Ģimenes dienai veltīts koncerts Trapenes kultūras namā.

13.maijā atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.

13.maijā Moto balle Apes tautas namā.

14.maijā Motokross "Vaidavas kauss" Apē.

14.maijā Virešu Saieta nama bērnu teātra "Atspole" izrāde māmiņām Virešu Saieta namā.

14.maijā Pierobežas pavasara tirgus Apē.

26.maijā Apes novada bērnu svētki diskotēka Gaujienā.

27.maijā Gaujienas "Egļu kalna" estrādes sezonas atklāšanas balle Gaujienas estrādē.

Jūnijs

3.jūnijā pašvaldību vēlēšanas Visos novada kultūras namos.

3.jūnijā senioru deju grupu festivāls “Vaidavas krastā” Apes estrādē.

10.jūnijā vasaras garākā nakts balle Apes estrādē.

10.jūnijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas izlaidumi Apē.

10.jūnijā amatierkolektīvu sezonas noslēguma koncerts “Skan dziesma lapegļu gatvē” Trapenē.

10.jūnijā atpūtas vakars Trapenē.

17.jūnijā pļaušanas svētki - sacensības Gaujienā.

23.jūnijā Līgo svētku koncerts Apē.

23.jūnijā Līgo nakts balle Apes estrādē.

23.jūnijā Līgo svētki Gaujienas "Egļukalna" estrādē.

23.jūnijā uzvedums pēc latviešu mākslas filmas "Mans draugs nenopietns cilvēks" motīviem. Līgo nakts Zaļumballe Vidagas estrādē.

23.jūnijā Līgo nakts balle Trapenes estrādē.

Jūlijs

8.jūlijā Teātra diena Apē.

15.jūlijā Nakts vaidavings Apē.

15.jūlijā Vidzemes senioru deju un dziesmu festivāls kopā ar Igauņu kolektīviem "Vasariņas vidū...!" Gaujienā.

22.jūlijā bērnu un jauniešu radošā nometne "Vītolēni" Gaujienā.

28. - 29.jūlijā J.Vītola Mūzikas dienas Gaujienā.

29.jūlijā zaļumballe spēlē grupa "Zvaigžņu lietus" Gaujienā.

 30.jūlijā Opekalna kapusvētki Opekalna kapsētā.

Augusts

5.augustā zemessargu sporta aktivitātes Gaujienā.

11.augustā mūzikas vakars pilsētā Apē.

12.augustā ļaužu rautiņš Vidagā.

19.augustā teātra izrāde Gaujienas tautas namā.

19.augustā zaļumballe Gaujienas "Egļu kalna" estrādē.

20.augustā kapusvētki Gaujienas kapos.

25. - 27.augustā Apes pilsētas svētki Apē.

28.augustā kapu svētki Apes pilsētas kapos un Apes Meža kapos.

Septembris

1. - 30.septembrī Dzejas mēnesis Apē.

1. - 30.septembrī Dzejas mēnesis Trapenes pagastā.

9.septembrī "Vivus.lv" MTB Velo maratons Apē.

16.septembrī pašvaldības sporta spēles Apē.

17.septembrī muzikāla dzejas pēcpusdiena Virešu Saieta namā.

23.septembrī Dzejas diena Trapenes kultūras namā.

23.septembrī svecīšu vakars Apes pilsētas kapos Apes Meža kapos.

24.septembrī pierobežas rudens gadatirgus Apē.

30.septembrī atpūtas vakars Apes novada vecākai paaudzei Gaujienas tautas namā.

Oktobris

7.oktobrī svecīšu vakars Gaujienas kapos.

7.oktobrī teātra izrāde Trapenes kultūras namā.

7.oktobrī teātra izrāde Apes tautas namā.

21.oktobrī koncerts - konkurss "Vēl nav par vēlu" Virešu Saieta namā.

21.oktobrī teātris Trapenes kultūras namā.

21.oktobrī atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.

27.oktobrī koncerts Apes tautas namā.

28.oktobrī Gaujienas skolas 95 gadu jubileja Gaujienas pamatskolā.

16.oktobris - 18.novembris izstāde - gleznas ar Gaujienas skatiem Gaujienas tautas namā.

Novembris

11.novembrī Lāčplēša dienai veltīts gaismas gājiens un piemiņas brīdis Visos Apes novada pagastos.

12.novembrī patriotisks koncerts kopā ar Dobeles zemessargiem Apes tautas namā.

17.novembrī valsts svētku koncerts un balle Virešu Saieta namā.

17.novembrī svētku balle Apes tautas namā.

17.novembrī valsts svētku koncerts Trapenes kultūras namā.

17.novembrī svētku balle Trapenes kultūras namā.

18.novembrī ģitāristu koncerts "Latvijai-99" Gaujienas tautas namā.

Decembris

2.decembrī Apes novada “Gada cilvēks 2017” Virešu Saieta namā.

3.decembrī Otrās adventes koncerts Apes tautas namā.

3.decembrī izstādes atklāšana un kamerkora “Gaujiena” koncerts Gaujienas tautas namā.

9.decembrī koncertu sniedz tautasnama senioru kolektīvi "Sinda" un "Lainva" Gaujienas tautas namā.

10.decembrī Trešās adventes koncerts Apes tautas namā.

16.decembrī koncertu sniedz bērnu un jauniešu kolektīvi, ansambļi, solisti Gaujienas tautas namā.

17.decembrī koncertu sniedz Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkta audzēkņi un pedagogi Apes tautas namā.

17.decembrī pirmsskolas vecuma bērnu eglīte Apes tautas namā.

23.decembrī Pasākums "Gaujienas tautas namam - 65" Gaujienas tautas namā.

23.decembrī svētku balle Gaujienas tautas namā.

22.decembrī Ziemassvētku koncerts, piedalās Virešu Saieta nama amatiermākslas Virešu Saieta nams kolektīvi, Virešu pagasta bērnu eglīte Virešu Saieta namā.

23.decembrī Ziemassvētku koncerts Apes tautas namā.

23.decembrī Trapenes pagasta bērnu egle Trapenes kultūras namā.

25.decembrī Ziemassvētku balle Virešu Saieta namā.

26.decembrī pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte Gaujienas tautas namā.

30.decembrī Jaungada ieskaņas koncerts Trapenes kultūras namā.

30.decembrī atpūtas vakars Trapenes kultūras namā.