Laika ziņas

Laika ziņas Alūksne

Šobrīd
Skaidrs
+18°C
Skaidrs
  • 0 m/s ENE0 m/s ENE
  • 1034 mm Hg
  • 54 % mitr.
  • 18 °C sajūta
Laika prognoze
Skaidrs
Pirmdien
25.09
7..+18
Skaidrs
Otrdien
26.09
6..+17
Skaidrs
Trešdien
27.09
7..+16
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 11° 1036
mm Hg

2,8 m/s
ESE
88% 11°
Skaidrs Rīts Skaidrs 1037
mm Hg

2,8 m/s
A
93%
Skaidrs Diena Skaidrs 16° 1038
mm Hg

3,9 m/s
A
62% 16°
Skaidrs Vakars Skaidrs 12° 1037
mm Hg

2,8 m/s
A
79% 12°